ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

    Λειτουργεί Τράπεζα Αίματος με πλήρη διαφάνεια και καταστατικό λειτουργείας, που καλύπτει τις ανάγκες των μελών μας καθώς και των οικογενειών τους σε αίμα και εμπλουτίζετε συνεχώς απο τα μέλη μας.

2. ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

    Υπάρχει Ομάδα Ποδοσφαίρου η οποία συμμετέχει αννελιπώς σε όλες τις διοργανώσεις ποδοσφαίρου καθώς και σε φιλικές συναντήσεις με άλλα Π.Κ.

3. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ-ΛΕΣΧΗ

   Υπάρχει και λειτουργεί Εντευκτήριο-Λέσχη πλήρες εξοπλισμένο με κυλικείο για τις ανάγκες των μελών μας, για συναντήσεις, εκδηλώσεις, καθώς και διαφόρους σκοπούς που ενδεχομένως χρειάζετε ο χώρος.

4. ACTION AID

  Το Π.Κ. Σερρών εδώ και πολλά χρόνια εχει υιοθετήσει και καταβάλει κάθε χρόνο ενα χρηματικό ποσό σε ενα παιδάκι απο την Αφρική.

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |